Odpovede na najčastejšie otázky, ktoré dostávame

Požičať si môžete ľubovoľnú sumu od 500€ do 5 000€ na 1-8 rokov. 

Ak si želáte predbežne vedieť ako bude pôžička vyzerať, pozrite si našu úverovú kalkulačku.

 • Trvalý pobyt v EÚ
 • V deň podania žiadosti vek 18 – 75 rokov
 • Maximálny vek v čase doplatenia pôžičky 75 rokov
 • Akýkoľvek dokladovateľný príjem, podnikateľskej činnosti alebo
  poberateľ dôchodku, materskej, prídavkov na deti
  • Zamestnanec – preukázanie trvalého príjmu zo závislej činnosti (zo zamestnania)
  • Fyzická osoba – podnikateľ – preukázanie existencie oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 12 mesiacov
  • Dôchodca – preukázanie príjmu na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (akceptujeme starobný, invalidný a výsluhový dôchodok)

Najrýchlejší spôsob je vyplniť žiadosť priamo na našej stránke. Spracovanie a overenie štandardne trvá 24 hodín. Vystavia sa zmluvy o pôžičke, ktoré Vám prídu elektronicky alebo poštou. Podpíšete a pošlete späť. Akonáhle k nám prídu podpísané zmluvy, presúvame peniaze z nášho účtu na Váš účet.

Úverová kalkulačka

Výška úveru (500€ - 5000€):

Doba splácania (v rokoch):

Mesačná splátka:
Úverová kalkulačka

Výška úveru (500€ - 5000€):

Doba splácania (v rokoch):

Mesačná splátka:

Úrokovú sadzbu prispôsobíme osobitne pre každého klienta. Úroková sadzba začína na 4,9% p.a.

Áno, samozrejme. Ak máte dokladovateľný príjem a trvalý pobyt na území EÚ.

Administratívny poplatok za vybavenie pôžičky je 9,99€ (vypracovanie zmluvnej dokumentácie, poistenie pred nesplácaním a výpočet splátkového kalendára). Ide o jednorázovú platbu pred odoslaním žiadosti.