Asfaltová lepenka-Icopal Glasbit

Máte záujem o produkt?

Napíšte nám

Glasbit G200 S 40 asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenej tkanine, krycou vrstvou z oxidovaného asfaltu s plnidlom

na vrchnej strane jemným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou.Je určený na použitie vo viacvrstvových

hydroizolačných systémoch plochých stavieb a v systémoch spodných stavieb ako pás proti tlakovej vode typ T a protiradónová ochrana.

Neodporúča sa jeho používanie ako vrchná vrstva strešného systému.

V balíku je 7,5 m2.