Asfaltová lepenka-Icopal Hydrobit

Máte záujem o produkt?

Napíšte nám

Asfaltovaný  hydroizolačný pás na sklenenej rohoži,s krycou vrstvou na báze oxidovaného asfaltu s plnidlom na vrchnej strane

jemným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou.Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných

systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavieb ako pás vlhkosti typ A.

Neodporúča sa ako vrchná vrstva strešného systému.

Spracováva sa plnoplošným natavením.Používa sa hydroizoláciu striech.

V balíku je 10 m2.